Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức khóa bồi dưỡng “kỹ năng tư vấn dành cho cố vấn học tập và tư vấn viên” tại Phân hiệu Vĩnh Long

Để chuẩn bị cho hoạt động đào tạo khóa đại học chính quy đầu tiên tại Phân hiệu Vĩnh Long, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ. Từ đầu năm 2020 đến nay, Trường đã tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng cho đội ngũ tại Phân hiệu Vĩnh Long, gồm: “Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy hiện đại trong giáo dục”, “Bồi dưỡng hệ thống đào tạo trực tuyến (LMS)”, “Workshop chuyên nghiệp hóa đội ngũ chăm sóc và hỗ trợ người học”, “Tập huấn về kỹ năng ứng dụng công nghệ Office 365 trong giáo dục” và “Chương trình hỗ trợ chuyên môn dành cho giảng viên Phân hiệu Vĩnh Long”.

Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long sẵn sàng cơ sở vật chất cho khóa Đại học Chính quy đầu tiên

Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long (Phân hiệu Vĩnh Long) đã được đầu tư trang bị mới về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập cho sinh viên đại học khóa đầu tiên.

Hội nghị găp mặt, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020.

Sáng ngày 24/6/2020 tại Hội trường A, Phân hiệu Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị găp mặt, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020.

Đại hội Hội Khuyến Học Cơ Sở Phân Hiệu Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh Tại Tỉnh Vĩnh Long Lần Thứ IV, Nhiệm Kỳ 2020 – 2025

Thực hiện kế hoạch số 142/KHCQ ngày 9/9/2019 của Hội khuyến học khối cơ quan về việc tổ chức Đại hội Hội khuyến học cơ sở, được sự đồng ý của Đảng ủy UEH và Hội khuyến học khối cơ quan tỉnh Vĩnh Long, sáng ngày 04/6/2020, Hội khuyến học cơ sở Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức khóa Bồi dưỡng “Phương pháp giảng dạy hiện đại trong giáo dục” cho giảng viên Phân hiệu Vĩnh Long

Ngày 16/5/2020, tại Phân hiệu Vĩnh Long, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) phối hợp với Trung tâm SEAMEO tổ chức khai giảng khóa Bồi dưỡng “Phương pháp giảng dạy hiện đại trong giáo dục” cho đội ngũ giảng viên Phân hiệu Vĩnh Long.

Công bố quyết định chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên và thành lập Đảng bộ Bộ phận Phân hiệu Vĩnh Long

Ngày 06/5/2020, tại Phân hiệu Vĩnh Long, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (VCEF) về trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thuộc Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh.