Skip Menu

UEH ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình Cử nhân quản lý an ninh không gian mạng với Trường Đại học Thành phố Seatle (Hoa Kỳ)

13:02 14/11/2018 Sáng ngày 13/11/2017, tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã thảo luận và ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa UEH và Trường Đại học Thành ...

Hội thảo quốc tế tổng kết dự án Quản lý chất lượng - ComO QM (2014 - 2018) giữa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đại học JGU Main., Đại học Potsdam và Đại học Cần Thơ

10:18 13/11/2018 Từ ngày 07 - 10/11/2018, Hội thảo tổng kết dự án ComO QM - Dự án quốc tế hợp tác giữa 04 trường đại học ...

Hội thảo chuyên đề: “Công nghệ bảo hiểm - InsurTech: Cơ hội và thách thức đối với ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0”

12:00 12/11/2018 Ngày 08/11/2018, Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN) và các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhân ...

Hội thảo “Quốc tế hóa giáo dục: Vai trò của Chính phủ và các tổ chức giáo dục trong việc đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục” tại UEH

10:21 12/11/2018 Sáng ngày 09/11/2018, tại phòng A.103, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về khoa học ...

Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần 4 - năm 2018 dành cho sinh viên các trường thuộc Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh

08:58 10/11/2018 Từ ngày 14/10 đến ngày 03/11/2018, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (HCMUTE), Đảng ...

Ngày hội Thông tin thực tập của UEH thu hút 4.500 lượt sinh viên tham gia

07:00 09/11/2018 Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới cùng với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường lao động hiện nay, đòi hỏi nguồn nhân lực được đào tạo phải ...

Top