Skip Menu

Tháng 06/2018 - Lễ Đổ sàn Tầng 1 Cơ sở Nam Thành phố

08:58 05/07/2018 Sáng ngày 29/6/2018, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Lễ Đổ sàn Tầng 1 - Cơ sở Nam Thành phố tại Khu chức năng số 15, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Top