Skip Menu

Khoa Toán - Thống kê (UEH) với những nỗ lực vượt trội tổ chức chuỗi sinh hoạt khoa học hàng tuần

07:24 16/03/2019 Chuỗi sinh hoạt khoa học hàng tuần của Khoa Toán - Thống kê (TTK), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) được hình thành từ giữa năm 2014, bắt đầu từ những buổi thảo ...

Lễ ký kết MOA giữa UEH và Tân Cảng - STC

18:31 14/03/2019 Sáng ngày 14/3/2019, tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã diễn ra lễ ký kết MOA giữa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) - Đại diện là Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing và Tân Cảng - STC (Công ty liên doanh giữa Tổng công ty Tân Cảng ...

UEH đào tạo sau tiến sĩ miễn phí, trả lương cho người học

17:49 14/03/2019 Ngày 06/03/2019, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã ban hành quy định về quản lý chương trình Sau tiến sĩ. Điều đáng chú ý là người học được nhà trường miễn học phí và trả lương với nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn.

Lễ ký kết Chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

10:58 13/03/2019 Chiều ngày 08/03/2019, lễ ký kết Chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã diễn ra tại phòng ...

Top